DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI LỚP 9/4 TRÚNG TUYỂN VÒNG 1 – CẤP THÀNH PHỐ - NH : 2017-2018


  *Môn Hoá : 
         1/ Nguyễn Danh Tài
         2/ Lưu Vinh Quý
         3/ Hoàng Cát Tường


 * Môn Lý :       
         1/ Huỳnh phúc Đạt

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CHỦ ĐIỂM THÁNG 10: CHĂM NGOAN HỌC GIỎI

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP THÁNG 12

NGÀY HỘI THÁNG BA - NH: 2017-2018