HỘI THI THUYẾT TRÌNH VĂN HỌC CẤP CƠ SỞ

* Dưới đây là một số hình ảnh trong hội thi năm nay:
Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

HỘI THI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG NĂM HỌC 2017 - 2018

HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CHỦ ĐIỂM THÁNG 10: CHĂM NGOAN HỌC GIỎI