SƠ KẾT HỌC KỲ 1 - PHÁT THƯỞNG

*Sau một học kì học tập nổ lực lớn , ngày 29 / 01/ 2018, trường ta tổ chức phát thưởng trong học sinh nhằm tuyên dương khen thưởng các em học sinh và tập thể lớp có thành tích học tập tốt .  
* Kết quả lớp 9/4 như sau:
         1/Bạn Nguyễn Danh Tài : vị thứ nhất lớp
         2/Bạn Huỳnh Phúc Đạt và Hoàng Cát Tường : đồng vị thứ nhì lớp       

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CHỦ ĐIỂM THÁNG 10: CHĂM NGOAN HỌC GIỎI

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP THÁNG 12

NGÀY HỘI THÁNG BA - NH: 2017-2018