NGOẠI KHÓA : " VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM" - NH : 2017-2018

*Sáng nay ( 19/03/2018) Trường THCS Lý Tự Trọng đã tổ chức ngoại khóa vệ sinh an toàn thực phẩm
* Dưới đây là một số hình ảnh của buổi ngoại khóa


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

HỘI THI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG NĂM HỌC 2017 - 2018

NGOẠI KHÓA : AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM HỌC 2017 - 2018

TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG HÂN HOAN CHÀO ĐÓN NĂM HOC MỚI NĂM HOC : 2017- 2018