HOẠT ĐÔNG GIÁO DUC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP THÁNG 11

  Sáng nay ( 16/11/2011) lúc 9h45p ,  lớp 9/4 tổ chức tiết HĐNGLL tháng 11 với   chủ đề “ Tôn sư trong đạo”.
*Nội dung của tiết HĐNGLL: Lễ đăng ký tuần học tốt  , tiết học tốt .
 1/  - Từng tổ lên trình bày dư kiến kế hoach thi đua của tổ .
       - Lớp trưởng trình bày dự kiến kế hoạch thi đua của lớp .
2/ Trò chơi : giải đoán ô chữ .
3/ Các tiết mục văn nghệ của các tổ hát mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
Qua 2 tiết HĐNGLL , đã giúp cho các em có nhân thức đúng đắn về việc học tâp , có tinh thần , ý thức hoc tập cao hơn . Càng tăng thêm ý nghĩa của ngày NGVN 20/11  trong hoc sinh .

   * Môt số hình ảnh trong buổi HĐGDNGLL :


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

HỘI THI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG NĂM HỌC 2017 - 2018

HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CHỦ ĐIỂM THÁNG 10: CHĂM NGOAN HỌC GIỎI

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP THÁNG 12