Tổ Ngữ văn - Thư Viện - Ngoại khóa chào mừng ngày Quốc Tế phụ nữ 8/3

* Dưới đây là một số hình ảnh của buổi ngoại khóa hôm nay:
Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

HỘI THI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG NĂM HỌC 2017 - 2018

NGOẠI KHÓA : AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM HỌC 2017 - 2018

TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG HÂN HOAN CHÀO ĐÓN NĂM HOC MỚI NĂM HOC : 2017- 2018