Tổ Ngữ văn - Thư Viện - Ngoại khóa chào mừng ngày Quốc Tế phụ nữ 8/3

* Dưới đây là một số hình ảnh của buổi ngoại khóa hôm nay:
Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CHỦ ĐIỂM THÁNG 10: CHĂM NGOAN HỌC GIỎI

HỘI THI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG NĂM HỌC 2017 - 2018

NGÀY HỘI THÁNG BA - NH: 2017-2018